Genel terimler

1. Genel

Global Metwire Injection SL, bu web sitesini bilgilendirme ve iletişim amaçlarıyla işletir ve sürdürür. Aşağıdaki şartlar ve koşullar Sitenin kullanımını yönetecektir.

2. Kısıtlı kullanım

Bu Site, yalnızca Global Metwire Injection SL'nin müşterilerinin ve tedarikçilerinin kullanımı için sağlanmıştır ve başka herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından veya başka herhangi bir amaçla kullanılamaz.

3. İçerik

Bu Sitedeki bilgiler, Kullanıcılara (aşağıda tanımlandığı gibi) bu Kullanıcıların ilgilerini çekebilecekleri konular hakkında genel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. Global Metwire Injection SL, kapsüllenmiş ferroalyajların lider tedarikçisidir.

Bu Sitede yayınlanan bilgiler ve materyaller güncelliğini yitirmiş olabilir veya hatalar, eksiklikler veya yazım hataları içerebilir. Global Metwire Injection SL, bu Sitede yayınlanan herhangi bir bilgi veya materyali herhangi bir zamanda ve Kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, silebilir veya güncelleyebilir. Bu Sitede yayınlanan bilgiler ve materyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Global Metwire Injection SL üzerinde hiçbir şekilde bağlayıcı değildir.

Bu Sitede yayınlanan bilgiler mutlaka Global Metwire Injection SL'nin görüşünü yansıtmaz. Bu Site belirli yasa ve yönetmeliklere göndermeler içerebilir; Yasalar ve yönetmelikler zamanla değişebileceğinden, bu tür atıflar yalnızca belirli koşullar ışığında yorumlanmalıdır.

Bu Site ve içeriği Global Metwire Injection SL tarafından herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir, silinebilir veya güncellenebilir.

4. Kullanım Koşullarının Kabulü

Herhangi bir ziyaretçinin ("Kullanıcı" veya "Kullanıcılar") Siteye erişimi ve Siteyi kullanması, Kullanım Koşullarına ve Global Metwire Injection SL tarafından aşağıda belirtilen şekilde bu Koşullarda yapılan tüm değişikliklere tabidir. Bu Siteyi kullanarak, bu Şartları okuyup anladığınızı ve bunlara tabi olmayı kabul ettiğinizi onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu Koşullara tabi olmak istemiyorsanız, lütfen bu Siteyi kullanmayın.

5. Şartlarda Değişiklikler; Sonlandırma

5.1 Global Metwire Injection SL, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, bu Şartların şartlarını ve hükümlerini gözden geçirme veya bu Siteye erişim veya Sitenin kullanımı ile ilgili olarak yeni şartlar ve koşullar getirme hakkına sahip olacaktır. Bu tür revizyonlar ve eklemeler, revize edilmiş veya ek şartlar ve koşullar Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olacaktır. Bu Koşullara yapılan revizyonların veya eklemelerin yayınlanmasından sonra bu Siteye herhangi bir erişim veya kullanım, bu tür revizyonları veya eklemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir ve kabul edilir.

5.2 Global Metwire Injection SL ayrıca bu Siteyi veya Sitede açıklanan herhangi bir ürün veya hizmeti durdurma, askıya alma, değiştirme veya sonlandırma hakkına veya herhangi bir Kullanıcının Site aracılığıyla sunulan ürün veya hizmetin herhangi bir bölümüne erişme veya bunları kullanma hakkına sahip olacaktır. Site.Site, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve Kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın.

6. Erişim Haklarının Reddi.

Global Metwire Injection SL, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda herhangi bir Kullanıcının erişimini herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak reddetme hakkını saklı tutar ve erişimi reddetme nedenlerini açıklama veya tartışma yükümlülüğü olmayacaktır. başkalarına erişime izin verilmeye devam edilse bile.

7. Teknik yönler

Her Kullanıcı, İnternet'e ve Site'ye erişmek için gerekli tüm ekipman, yazılım veya web sitesi araçlarını sağlamaktan ve düzgün bir şekilde çalıştırmaktan sorumludur. Siteye erişim, [Microsoft Explorer 4.0 veya üstü veya Netscape Navigator 4.0 veya üstü] kullanımını gerektirir.

8. Siteye müdahale etmeme, siteye zarar vermeme ve değiştirmeme yükümlülüğü. Yasadışı veya yasaklanmış kullanımın yasaklanması

8.1 Kullanıcılar, Sitenin yazılımını veya işlevselliğini hiçbir şekilde değiştiremez. Kullanıcı, yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Siteye bilgisayar programlama rutinleri (virüsler, saatli bombalar, Truva atları, solucanlar, cancelbot'lar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek herhangi bir cihaz yerleştirmeyecektir. herhangi bir sistemi, Global Metwire Injection SL sunucusunu veya herhangi bir Global Metwire Injection SL sunucusuna bağlı ağları, verileri, bilgileri veya Sitenin herhangi bir üçüncü tarafça kullanımını etkilemek, müdahale etmek veya engellemek.

8.2 Kullanıcı, Siteyi veya burada yer alan bilgileri yasa dışı veya Şartlar ve/veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenleme tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmayacaktır.

9. Fikri Mülkiyet

9.1 Her Kullanıcı, bu Sitede kullanılan yazılımın, Sitede görünen veya burada görüntülenen, Global Metwire Injection SL ve Global Metwire Injection SL Üyelerinin içerdiği veya bunlarla ilgili ayarların, ekranların, ekranların ve tüm bilgi veya içeriğin— Global Metwire Injection SL alan adları, Global Metwire Injection SL logoları, Global Metwire Injection SL ticari markaları ve Global Metwire Injection SL ticari adı (topluca "Global Metwire Injection SL'nin Tescilli Varlıkları") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere— tarafından korunmaktadır. fikri mülkiyet ve diğer uyumlu yasalar uyarınca yerel ve uluslararası telif hakları, ticari markalar, patentler ve ticari sırlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli fikri mülkiyet hakları. Global Metwire Injection SL'nin Mülkiyet Varlıkları, Global Metwire Injection SL'ye aittir veya Global Metwire Injection SL'ye lisanslıdır Global Metwire Injection SL, Global Metwire Injection SL'nin Mülkiyet Varlıklarıyla ilgili tüm hakları saklı tutar ve Mülkiyet Varlıklarını şiddetle savunma niyeti vardır ihtiyati tedbir, tazminat ve yasal masraflar dahil olmak üzere Global Metwire Injection SL'nin.

9.2 Aksi açıkça belirtilmedikçe Kullanıcı, doğrudan veya dolaylı olarak kopyalamayacağını, yeniden kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yazdırmayacağını, postalamayacağını, iletmeyeceğini, yeniden iletmeyeceğini, tercüme etmeyeceğini, indirmeyeceğini, (herhangi bir ortamda) saklamayacağını, ifşa etmeyeceğini, yayınlamayacağını kabul eder. üçüncü taraflarla işlemlerde herhangi bir bilgiyi kamuya açık bir şekilde görüntüleyemez, temsil edemez, uyarlayamaz, değiştiremez, düzenleyemez, kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik uygulayamaz, parçalarına ayıramaz, başkalarına dağıtamaz veya ticari olarak kullanamazsınız veya Global Metwire Tescilli Varlık Enjeksiyonu SL'sinin tamamını veya herhangi bir bölümünü başka bir şekilde kullanamazsınız veya Global Metwire'ın önceden açık yazılı izni olmaksızın sunum stilinin, içeriğin veya içeriğin düzenlenmesinin kopyalanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik, mekanik veya başka bir şekilde Sitede görünen veya Site aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir bilgi veya içerik Injection SL Ayrıca, Sitenin kullanımı yoluyla ortaya çıkan diğer ticari markalar veya fikri mülkiyet hakları ve belirli şirketlere özel bilgiler de başka tarafların haklarına tabi olabilir. Kullanıcı ayrıca üçüncü şahısların söz konusu haklarına saygı göstermeyi ve bunları hiçbir şekilde ihlal etmemeyi taahhüt eder.

9.3 Ne Kullanıcılar ne de onlar adına hareket eden hiç kimse, Sitenin içeriği veya Global Metwire Injection SL'nin Mülkiyet Varlıkları ile ilgili herhangi bir fikri mülkiyet veya başka mülkiyet hakkı elde etmeyecektir.

9.4 Bilgi Sağlanması. Bir Kullanıcının Global Metwire Injection SL'ye bu Siteyi kullanarak veya başka bir şekilde herhangi bir bilgi sağlaması durumunda, Kullanıcı bu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Kullanıcının Global Metwire Injection SL'ye bu tür bilgileri sağlamaya yetkili olduğunu garanti eder. ve Global Metwire Injection SL'ye kopyalama, yeniden kopyalama, çoğaltma, yazdırma, postalama, iletme, yeniden iletme, tercüme etme, yükleme, indirme, depolama (herhangi bir ortamda), ifşa etme, yayınlama, kamuya teşhir etme, gerçekleştirme, uyarlama, serbestçe değiştirme yetkisi verir. , Sitenin ve işlerinin işletilmesiyle bağlantılı olarak düzenleme ve başka şekilde kullanma ve bilgilerin fikri mülkiyet haklarını veya üçüncü şahısların diğer mülkiyet haklarını ihlal etmediğini.

10. Bağlantılar

Global Metwire Injection SL yetkili satıcı ağı üyeleri, Global Metwire Injection SL kurumsal ortakları ve Global Metwire Injection SL'ye bağlı şirketler dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından işletilen diğer İnternet sitelerine bağlantılar, Global Metwire Injection SL tarafından sponsorluk, onay veya onay teşkil etmez. bu tür bağlantılı sitelerin içeriği, politikaları veya uygulamaları. Bağlantılı siteler Global Metwire Injection SL tarafından işletilmez, kontrol edilmez veya sürdürülmez ve Global Metwire Injection SL, herhangi bir bağlantılı sitenin (hiper bağlantılı veya başka bir şekilde) mevcudiyeti, doğruluğu, içeriği, politikaları, uygulamaları veya güvenliğinden sorumlu değildir. bu site. Diğer sitelere bağlantılar, yalnızca Kullanıcının rahatlığı için sağlanmıştır ve Kullanıcı, bunlara erişme riski kendisine aittir.

10.2 Aşağıdaki faaliyetler yasaktır ve ticari marka veya telif hakkı ihlali teşkil edebilir:

(i) Global Metwire Injection SL tarafından açıkça izin verilmedikçe, Sitenin herhangi bir sayfasına bağlantılar; Ve

(ii) Global Metwire Injection SL Mülk Varlıklarının yetkisiz kullanımını içeren bağlantılar

11. Feragatname

Global Metwire Injection SL, Sitede açıklanan ürün ve hizmetlerin kalitesi, herhangi bir sitenin kullanılabilirliği veya bilgileri veya materyalleri dahil olmak üzere, bu Siteye veya herhangi bir bağlantılı siteye veya içeriğine ilişkin hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz ve tüm sorumluluğu reddeder veya bu bilgi ve materyallerin doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği. Global Metwire Injection SL, Siteye erişiminizin veya Siteyi kullanımınızın kesintisiz veya hatasız veya eksikliksiz olacağını, kusurların düzeltileceğini veya Sitenin bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı bileşenleri içermediğini garanti veya beyan etmez.

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, bu Sitedeki her şey size "olduğu gibi", eksiksizlik, doğruluk veya güncellik garantileri, zımni satılabilirlik garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın sağlanmaktadır. belirli bir amaca uygunluk, unvan veya ihlal etmeme ve açık veya zımni herhangi bir beyan, garanti veya diğer sözleşme koşulları olmaksızın. Global Metwire Injection SL tarafından satılan ürünlerle ilgili beyanlar ve garantiler, Global Metwire Injection SL'nin müşterileriyle akdettiği sözleşmelerin hükümlerine tabi olacaktır. Global Metwire Injection SL hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır: (i) Sitede üçüncü taraflarca yayınlanan haberler, bilgiler ve veriler, (ii) bilgileri güncel tutmak için Sitenin güncellenmesi, (iii) bunların doğruluğunun veya eksiksizliğinin garanti edilmesi yayınlanan herhangi bir bilgi.}

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde, Global Metwire Injection SL hiçbir koşulda size veya başka herhangi bir kişiye karşı doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, arızi, özel veya cezai zararlar için, herhangi bir hasar teorisi, sözleşmeler, garantiler kapsamında sorumlu olmayacaktır. doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, cezai veya benzeri zararlarla ilgili olarak, Global Metwire Injection SL'ye bu tür zararların ortaya çıkma olasılığından haberdar edilmiş, bunu bilmiş veya bilmesi gerekmiş olsa bile, katı sorumluluk veya ihmal veya başka türlü; kar kaybı, iş kesintisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Siteye veya herhangi bir bağlantılı siteye veya içeriğine erişimden, kullanımdan veya erişememekten veya kullanamamaktan veya bu Sitenin feshedilmesinden veya bu Siteye erişimin reddedilmesinden veya Global Metwire Injection SL'ye bu tür hasarların olasılığı açıkça bildirilmiş olsa bile, bilgisayar sistemlerinde veya başka şekillerde programların veya diğer bilgilerin kaybı.

13. Tazminat

Kullanıcı, Global Metwire Injection SL'yi ve ilgili görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini, Kullanıcı tarafından bu Koşullardan herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan iddiaların her birine karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul eder ve bu Site ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen herhangi bir Kullanıcı faaliyeti.

14. Parola Korumalı Alanlara/Güvenli Alanlara Erişim

Sitenin Kayıtlı Kullanıcıları ("Üyeler"), kullanıcı adları ve şifreleri ile kendilerini tanıtarak Site'deki belirli belirli korumalı/güvenli alanlara erişebilirler.

Üyeler, Siteye kayıt olduktan sonra, geçerli kayıt formunun gerektirdiği şekilde güncel, eksiksiz ve doğru bilgileri sağlayarak kayıt işlemini tamamlamalıdır. Kayıt formunda yer alan herhangi bir bilgi artık doğru, doğru ve eksiksiz değilse Üyeler, bilgilerin yanlış, yanlış veya eksik olmasına neden olabilecek herhangi bir değişikliği Global Metwire Injection SL'ye, kaydın sunulduğu tarihten sonra herhangi bir zamanda derhal bildirecektir. Kayıt formu.

Site'nin şifre korumalı/güvenli alanlarına hem erişim hem de kullanım sadece Üyeler ile sınırlıdır ve her Üye şifre ve kullanıcı adının gizliliğini korumaktan münhasıran sorumludur. Ayrıca, her Üye kendi kullanıcı adı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen sorumludur. Kullanıcı adınızın yetkisiz kullanımını veya diğer güvenlik ihlallerini Global Metwire Injection SL'ye derhal bildirmeyi kabul etmektesiniz. Global Metwire Injection SL, Üyenin haberi olsun olmasın, başka birinin şifresini ve/veya kullanıcı adını kullanması sonucunda Üyenin uğrayacağı hiçbir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Üye, bir başkasına ait kullanıcı adı ve şifreyi, söz konusu kullanıcı adı sahibinin izni olmaksızın hiçbir zaman kullanamaz.

15. Bilgi Gönderimleri. Gizlilik Politikası

15.1 Genel tahmin. Bu Sitede aksi belirtilmedikçe, bu Siteye elektronik olarak veya başka bir şekilde ilettiğiniz herhangi bir soru, yorum, öneri veya benzerleri dahil olmak üzere herhangi bir iletişim veya materyal, gizli ve özel olmayan olarak muamele görecek ve ele alınacaktır. Global Metwire Injection SL ve iş ortakları tarafından diğerlerinin yanı sıra çoğaltma, ifşa etme, iletme, yayınlama, yayınlama ve ilan etme dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılır. Ayrıca, bu kişiler Siteye gönderdiğiniz herhangi bir iletişimde yer alan fikirleri, kavramları, bilgileri veya teknikleri herhangi bir amaçla, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması da dahil olmak üzere kullanmakta özgür olacaklardır. bu iletişimde yer alan bilgileri kullanarak.

Üyenin Siteye kaydolmasının ardından Global Metwire Injection SL, Üyenin kaynak sunucusunun IP adresini ve ana bilgisayar adını (varsa) otomatik olarak alır. IP adresi, Üyenin çalıştığı bilgisayarı tanımlar, ancak Üye hakkında herhangi bir kişisel bilgi vermez. Bu bilgi, Global Metwire Injection SL'nin sunucunuzla ilgili sorunları teşhis etmesine yardımcı olur. Ayrıca, Global Metwire Injection SL'nin, Üyeleri tarafından Sitenin genel kullanım kalıpları hakkında geniş, tanımlayıcı olmayan demografik bilgilerin toplanması yoluyla Sitede iyileştirmeler yapmasına olanak tanır.

15.2 Gizli Bilgiler için Gizlilik Politikası. Üyelerin tüm gizli bilgileri, Global Metwire Injection SL tarafından, bu Koşullarda sağlanan maksimum sınıra kadar, tam bir bütünlük içinde, güvenlik ve mahremiyet için gizli tutulmaktadır. Buna göre, Global Metwire Injection SL, Üyeleri özel olarak tanımlayan hiçbir bilginin, aşağıdaki istisnalar dışında, reklamverenler, kuruluşlar ve diğer Üyeler dahil olmak üzere üçüncü taraflarla satılmayacağını, takas edilmeyeceğini veya paylaşılmayacağını taahhüt eder:

– Global Metwire Injection SL'nin bir idari, adli veya mahkeme celbi emri gereğince ifşa etmesi gereken, Global Metwire Injection SL'nin iyi niyetle yasal olarak ifşa etmesi gerektiğini düşündüğü veya kanun uygulama makamlarının Global Metwire Injection SL'den talep ettiği bilgiler soruşturmalarıyla bağlantılı olarak ifşa etmek;

– Bu Koşulların Global Metwire Injection SL tarafından uygulanması sırasında ifşa edilen bilgiler; Ve

– Global Metwire Injection SL'nin iyi niyetle belirlediği bilgiler, Global Metwire Injection SL'nin yanlış veya yanıltıcı olarak değerlendirdiği bilgileri düzeltmek için ifşa edilmelidir.

Global Metwire Injection SL, ilgili Üyelerin kimliklerini içermeyen toplu bilgileri kullanarak Sitedeki aktivite hakkında bilgi yayınlayacaktır.

Bu Site, Global Metwire Injection SL'nin kontrolü altındaki bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını ve değiştirilmesini önlemek için yürürlükte olan güvenlik önlemlerine sahiptir. Bunlar arasında güvenlik duvarı koruması, şifre şifreleme ve Sunucuya kısıtlı erişim yer alır. Ancak, bu tür önlemler bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemede her durumda etkili olmayabileceğinden Global Metwire Injection SL, tüm Kullanıcıları bu Siteyi kullanırken dikkatli olmaya teşvik eder.

16. Geçerli yasa

Bu Şartlar, Uluslararası Özel Hukuku Birleştirme Enstitüsü (UNIDROIT) tarafından yayınlanan UNIDROIT Uluslararası Ticari Sözleşmeler İlkeleri, 1994'e tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır.